ZARIZ טכנולוגיות

הטמעת ERP (מערכת לניהול משאבים)

תכנון משאבי ארגונים (ERP) הוא תהליך המשמש את החברה לניהול ושילוב החלקים החשובים בעסקיה. יישומי תוכנת ERP חשובים לחברה מכיוון שהם מסייעים לה ליישם תכנון משאבים על ידי שילוב כל התהליכים הדרושים להפעלת החברות שלהן במערכת אחת.

ZARIZ טכנולוגיות

תכנון משאבי ארגונים (ERP) הוא תהליך המשמש את החברה לניהול ושילוב החלקים החשובים בעסקיה. יישומי תוכנת ERP חשובים לחברה מכיוון שהם מסייעים לה ליישם תכנון משאבים על ידי שילוב כל התהליכים הדרושים להפעלת החברות שלהן במערכת אחת. מערכת תוכנת ERP שלבת גם תכנון, רכישת מלאי, מכירות, שיווק, מימון, משאבי אנוש ועוד.

זריז טכנולוגיות מציעה לכם תמיכה בבניית מערכות זו, תוך שימוש בשרותי Power BI של מיקרוסופט. הממומש במסד נתונים מרכזי המקבל מידע מהמחלקות השונות בחברה. בהתאם לאיסוף הנתונים בארגון, הכולל במידת הצורך כריית מידע (Data mining), המערכת מספקות מידע היסטורי, מידע עכשווי (ניטור) וניתוח עתידי, ובפרט:

פיתוח תכנה
בדיקות תוכנה
תקשורת
ובהתאם לקביעת מדדי ביצוע, המערכת מספקת שיטות מגוונות למחקר נתונים אלה, כגון:
תתי-המחלקות בארגון כוללים:
מגזרים:
יתרונות:
תמיכה בפלטפורמות:

ניהול ושילוב החלקים החשובים בעסק מקצה לקצה (ממנכ”ל ועד סוכן שטח, בהתאם לצורך, בהתאמה עסקית למגזר ה-B2B).

בינה עסקית Business Intelligence- BI 2.0

כוללת:

יש לכם עוד שאלות?

דילוג לתוכן